Wysłany: Nie Lis 02, 2008 12:33 pm    Temat postu: Jordania, Izrael


Jordania , Izrael - Październik 2008
http://www.galczak.com/galerie/WycieczkaJordaniaIzrael/index.html

Do Ammanu stolicy Jordanii przylecieliśmy, w samo południe a z niewiadomych przyczyn

 na lotnisko wojskowe Airbusem linii jordańskich. Było gorąco 28 – 30oC.(zdj)

W starożytności Jordania była częścią Palestyny i miała ogromne znaczenie w okresie

 biblijnym. Od 1918 r. Palestyna znalazła się w strefie wpływów brytyjskich jako terytorium mandatowe. W 1921 r. z Palestyny wydzielono ziemie położone na wschód od Jordanu

 i utworzono emirat Transjordanii. Jego arabski władca z dynastii Haszymidów został

ogłoszony w 1946r. królem niepodległego państwa zwanego od 1949r. Jordańskim

 Królestwem Haszymidzkim. Mieszkańcami Jordanii są głównie Arabowie. Językiem

urzędowym jest arabski.
Zwiedzanie Ammanu rozpoczęliśmy od pięknie zachowanego amfiteatru z czasów

 rzymskich, cytadeli - pozostałości murów z okresu panowania Umajjadów w VII wieku (zdj)
Zwój Miedziany(zdj). Jego odkrycia, w ramach prac wykopaliskowych Francuskiej

 Szkoły Biblijnej w Jerozolimie, w 1952 roku dokonał francuski archeolog.

 Dwa oryginalne zwoje uległy znacznej korozji i silnemu utlenieniu; ówczesny stan

 nie pozwalał na ich rozwinięcie i lekturę tekstu. Od 1956 roku Zwój Miedziany jest

 przechowywany w Muzeum Archeologicznym w Ammanie. Okazało się, że oryginał

składał się pierwotnie z trzech płyt miedzianych połączonych nitami, o łącznej

 długości 228 cm, szerokości 30 cm oraz grubości około 1 mm.
Są tam także trumny – tuby, jest to kraj ubogi w drewno, dlatego zmarłych

 chowano w ceramicznych tubach.
Oglądaliśmy piękny Meczet Niebieski z, zewnątrz bo meczety w tych krajach nie

  turystyczne. Naprzeciw mecztu jest pałac i ogrody królewskie, tam cały czas

 pilnowane są przez policję i wojsko.(zdj)
Tę noc spędziliśmy w Hotelu RIO (zdj), w pokojach na suficie jest namalowana strzałka

wskazująca kierunek Mekki – muzułmani klękają do modlitwy w tym kierunku.(zdj

) Obecny król Jordanii to Abdullah II, jest wszędzie na bilbordach na plakatach,

kilimach, ulicach (zdj)
Każdej nocy od godz 4-ej z wieży minaretu głośnym śpiewaniem muzzein przez

 głośniki wzywał wiernych do modlitwy, potem o 4,15 o 4,30 o 5-ej i już sama nie

 wiem, o której jeszcze, bo śpiewali w każdym meczecie. Przypominał muzułmanom,

 że w ciągu dnia muszą pomodlić się 5 razy.
Następnego dnia jechaliśmy wspaniałymi drogami do Morza Martwego, właściwie

 jezioro długości 76 km, a szerokość dochodzi do 16 km. Leży około 392 m poniżej

 poziomu zerowego (np. poziomu Morza Śródziemnego) i stale się obniża w wyniku

czerpania wody z Jeziora Genezaret i rzeki Jordan dla całego prawie Izraela oraz zbyt

niskich opadów. W najgłębszym miejscu jego dno jest niżej o kolejnych 400 m,

co w sumie daje nam około 800 m poniżej poziomu zerowego. Zawiera ono wiele

różnych soli. Kąpać się mogliśmy w odstępach czasowych 3 razy po 15 min,

wyporność jest tak duża, że nie można usiąść w wodzie na piasku, swobodnie leży

się na wodzie, nie wolno pływać chlapiąc, bo woda może dostac się do oka i wtedy

 trzeba szybko płukać słodką wodą (zdj). Na miejscu są punkty, gdzie można skorzystać ze smarowania błotem poprawiającym ujędrnienie ciała (zdj) Są baseny ze słodką wodą

gdzie można pływać do woli i miło spędzać czas. Po tym relaksie jechaliśmy do Madaby.
Madaba- to miejscowość znana z przepięknych, świetnie zachowanych mozaik

 bizantyńskich. Najsłynniejsza znajduje się w greckim kościele ortodoksyjnym pod

wezwaniem św. Jerzego. Misternie ułożone, drobne kamienie tworzą najwcześniejszą

oryginalną mapę Ziemi Świętej z ok. 560 roku po Chr., na której wyraźnie zaznaczono

 bazylikę Grobu Bożego w Jerozolimie. Madaba jest miastem mozaik gdzie w Centrum Artystycznym inwalidzi wykonują bardzo skomplikowane mozaiki (zdj).
Zwiedzanie Góry Nebo
To tędy, po jordańskiej stronie Morza Martwego wędrował Mojżesz w poszukiwaniu Ziemi Obiecanej. Okoliczności śmierci Mojżesza spowite są tajemnicą. Nikt nie wie, gdzie

 znajduje się jego grobowiec, jednak tradycja sytuuje go właśnie na górze Nebo.

 W IV w. po Chr. Wybudowano tu kościół - do dziś zachowały się wspaniałe bizantyńskie

 mozaiki pokrywające jego podłogę. W 1933 r. przybyli tu franciszkanie, którzy chroniąc

ruiny dawnej świątyni wybudowali znajdującą się tu obecnie świątynię, ale i ta jest obecnie rozbierana, bo będzie stawiana nowa. Przed nią, na skraju wzgórza, wznosi się osobliwy

pomnik - odlana w metalu laska Mojżesza opleciona dwoma wężami, które u góry

układają się w ramiona krzyża.
W sąsiedztwie sanktuarium zachowały się ślady dawnej rzymskiej infrastruktury drogowej - kamienie milowe. Przy drodze prowadzącej na górę Nebo stoi kamienny monument

 upamiętniający wizytę Jana Pawła II, który odwiedził to miejsce w kwietniu 2000 r. Góra

 Nebo jest świętym miejscem nie tylko żydów i chrześcijan, ale także dla muzułmanów, którzy czczą Mojżesza jako jednego z wielkich proroków islamu, miejsca śmierci Mojżesza.
Na noc jechaliśmy do hotelu w Petrze (zdj)
Petra jest główną atrakcją turystyczną Jordanii
Jest to ukryte w górach Dżebel Harun w południowej Jordanii „różowo-czerwone skalne

 miasto” najcenniejszy zabytek architektoniczny pozostawiony przez Nabadejczyków.

Nabadejczycy zbudowali swoją stolicę w skalnej kotlinie Wadi Musa na skrzyżowaniu dróg handlowych, dzięki czemu Petra stała się wielkim centrum handlowym. W okresie królestwa Palmyry, gdy zmieniły się trakty handlowe Petra została zapomniana. Przez stulecia

 znana była tylko miejscowym plemionom, które strzegły dostępu do tego miejsca. Ponowne odkrycie Petry nastąpiło w 1812r Najcenniejszym zabytkiem Petry jest Skarbiec

 (Khazne al-Firaun). W Petrze zachował się teatr, świątynia i grobowce, pośród których

 wyróżniają się miejsca spoczynku władców. Wędrówka po tym pięknym skalnym mieście

 to ok. 5 km w jedną i 5 km w drugą stronę, można było ją przejechać na koniu, powozem, wielbłądem lub też na osiołku, oferentów było bardzo dużo, ale my pokonaliśmy ją pieszo.
Podczas odpoczynku pilot Maciek zachęcił nas do zapalenia fajki wodnej.
Jadąc z Petry, na obrzeżach miasta zatrzymujemy się przy niepozornym budynku. Kryje on

Źródło Mojżesza. W tym miejscu, jak wierzą Jordańczycy, uderzeniem laski w skałę miał on utworzyć źródełko. Mojżesz Nie mógł wejść do Ziemi Obiecanej. Jak mówi Pismo Święte zmarł i został pochowany na Górze Nebo.
Nocleg w Ammanie i jedziemy do Izraela, uciążliwe przekraczanie granicy z bagażami.
Jerycho leżące na terenie byłej Palestyny. Wszędzie posterunki i żołnierze z karabinami.
Współczesne miasto Jerycho miało zgodnie z decyzją ONZ z 1947 roku, znajdować się w

 arabskim państwie w Palestynie. Jednak w wyniku wojny żydowsko-arabskiej w 1948 roku

 Jerycho znalazło się pod okupacją jordańską. W 1967 roku Izraelczycy zajęli Jerycho. W 1994 roku Jerycho zostało przekazane pod palestyńską administrację, w ramach Autonomii Palestyńskiej.

Jest to najstarsze miasto na świecie liczy sobie ok. 12 tys lat. Jerycho rozsławił epizod z Księgi Jozuego - Izraelici zburzyli mury Jerycha przy pomocy głośnych dźwięków trąb, obchodząc

 miasto przez siedem dni. Jest tu pałac Heroda, który nosi ślady dawnej świetności.

 Jest także wielka sykomora(drzewo). Na podobną wszedł Zacheusz, gdy chciał zobaczyć przechodzącego Chrystusa. W okolicach Jerycha przystanęliśmy w znacznej odległości

 pod Górą Kuszenia (Czterdziestu Dni), na którą według tradycji udał się Jezus by pościć

 i gdzie ukazał się Mu diabeł by Go kusić. Do zbocza Góry Kuszenia uczepiony jest obecnie

grecki klasztor prawosławny pobudowany w 1895 roku
Na sąsiednim wzgórzu jest wojskowa baza amerykańska.
Nocleg mamy w Betlejem w Hotelu Betlejem, ale przekraczanie posterunków między Betlejem, które leży w Autonomii Palestyńskiej a Jerozolimą jest przykre wysokie mury, zasieki, karabinierzy trochę straszne.
Jerozolima panorama miasta.

Góra Oliwna położona na jest na wschód od Starego Miasta jest tam największy cmentarz żydowski, Cmentarz pochodzi z czasów biblijnych. Jego znaczenie związane jest z przekonaniem,

 że będzie to miejsce zmartwychwstania umarłych w Dniu Sądu, kiedy nadejdzie Mesjasz
Szliśmy drogą palmową, którą jechał na osiłku Jezus i dalej do Ogrodów Getsemani.

Zwiedzanie zaczęliśmy od Kościoła Wszystkich Narodów.
Inna nazwa to Bazylika Konania, bo to tutaj miano pojmać Jezusa. Roztacza się stąd piękny widok na Pustynię Judzką i Stare Miasto. Widzieliśmy przed kościołem gaj oliwny, gdzie Jezus nauczał i drzewo oliwne, które pochodzić miało z czasów biblijnych.
Dalej Kościół Złożenia Ciała Najświętszej Maryi Panny.
To tutaj apostołowie pochowali NMP.
Kościół św. Piotra, niemal całkowicie ukryty za drzewami i zboczem góry w miejscu piania

 koguta stoi według tradycji tam, gdzie apostoł Piotr zaparł się Jezusa - Pierwej nim kogut

 dwa razy zapieje, trzy razy Mnie się wyprzesz". To miejsce domu najwyższego kapłana Kajfasza, do którego zaprowadzono pojmanego Jezusa. Grota pod kościołem ma być miejscem,

 w którym Jezus był więziony.
Piękny kościół i klasztor Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny jest jednym z

najbardziej znanych miejsc na Górze Syjon. Według tradycji jest to miejsce, w którym

 NMP zmarła czy też zapadła w "wieczny sen".
Wieczernik na Syjonie był domem Marii, matki Jana Marka Jakuba. Tu miała miejsce

 Ostatnia Wieczerza. Wieczernik znajduje się ponad grobem króla Dawida. Prowadzą tam niewidoczne schody za drzwiami po lewej, biegnące z dziedzińca. Wielu zwiedzających

mylnie bierze pierwszą dużą salę za Wieczernik, ale trzeba przejść przez hall, by wejść

 do dużo mniejszej komnaty, za którą dopiero jest miejsce przypuszczalnego spożycia

 Ostatniej Wieczerzy.
Pole Pasterzy gdzie aniołowie obwieścili pasterzom narodzenie Chrystusa znajduje się tu charakterystyczna, przysadzista sylwetka kościoła Najstarsza nazwa miejsca, w którym

 pasterzom została zwiastowana radość wielka oznacza wieżę pasterskąTakich wież

ułatwiających pilnowanie stada, gdzie też gromadzono owce na noc było więcej w okolicy.
Betlejem, Bazylika Narodzenia Pańskiego
Wybudowany ponad grotą, uważaną za miejsce narodzin Jezusa, kościół jest jedną z

 najstarszych chrześcijańskich świątyń, w której odprawiane są nabożeństwa.

Długa krypta z murowanym sklepieniem to Grota Narodzenia. Stoi w niej ołtarz Narodzenia Chrystusa. Grota znajduje się w Bazylice Narodzenia. Wchodzi się do niej przez Wrota

 Uniżenia, są to bardzo wąskie i niskie drzwi. Miejsce narodzenia Jezusa wskazuje srebrna

 gwiazda,wokół której piętnaście srebrnych lamp symbolizuje różne wspólnoty

 chrześcijańskie.. Ołtarz Żłóbka upamiętnia miejsce, gdzie Dzieciątko Jezus położone

zostało po urodzeniu. W miejscu, gdzie Trzej Królowie złożyli pokłon dzieciątku.
Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety w Ain Karem W tej malowniczej wiosce

 mieszkali Elżbieta i Zachariasz. Tu Maryja odwiedziła krewnych. Oboje byli w podeszłym

 wieku, a jednak spodziewali się dziecka. Tutaj też miał urodzić się Jan Chrzciciel,

 To wydarzenie zostało upamiętnione na murze dziedzińca Kościoła Nawiedzenia NMP,

tekstem Magnificatw czterdziestu językach na majolikowych tablicach.
Yad Vashem na Górze Herzla, tu na Placu Warszawskim wzniesiony został pomnik

 poświęcony ofiarom holocaustu. Od tego momentu Górę Herzla nazywa się także Górą Pamięci. Yad Vashem to Muzeum Historii Holocaustu, Muzeum Sztuki (wystawione są tam dzieła

 wykonane w obozach), Mauzoleum i Synagoga.
W pomieszczeniu uważanym za Pomnik Dzieci, w mrocznych, ciemnych korytarzach,

w ustawionych pod różnym kątem lustrach, płomyki pięciu świec odbijają zdjęcia młodocianych ofiar, stwarzając wrażenie nieboskłonu pokrytego tysiącami gwiazd, pośród których,

 jakby zawieszone w kosmicznej przestrzeni odbijały się twarze dzieci. Mijaliśmy tablice wdzięczności, dedykowane m. in. Polakom, którzy uratowali życie Żydom.
Wzgórze Racheli - grób Racheli, żony patriarchy Jakuba. To ona tak rzewnie płakała

nad swymi najmłodszymi synami, Józefem i Benjaminem, przebywającymi w pogańskim Egipcie, stając się w ten sposób figurą innych matek Betlejemskich, które straciły swe dzieci z ręki oprawców okrutnego Heroda Nic dziwnego, że Rachela, matka Izraela jest czczona jako

 święta nie tylko przez wiernych żydów i chrześcijan, ale też przez Arabów.
Kościół Wniebowstąpienia. W kaplicy Wniebowstąpienia, prawie, że na szczycie Góry Oliwnej jest skała z odciskiem stopy Jezusa.
Kościół Pater Noster -na Górze Oliwnej pod gołym niebem, przy grocie, Jezus nauczał Ojcze nasz. Tekst modlitwy Pańskiej w sześćdziesięciu dwóch językach wypisano na 123 ech ceramicznych tablicach. W 1948 roku polscy żołnierze z 8 Brygady Strzelców ufundowali tablicę Ojcze Nasz po polsku i Kaszubsku.
Brama Damasceńska wychodzi ku północnemu zachodowi. Ku niej zbiegają się ulice arabskiej dzielnicy Salah ed-Din. W starożytności wyruszający przez tę bramę podróżni kierowali się ku Damaszkowi, stąd ogólnie przyjęta przez Europejczyków nazwa bramy.
Meczet elAqsa - Ostatni nawiązuje do proroka Mahometa, który podróżując nocą z Meczetu Świętego do następnego, pobłogosławił go i nazwał Meczetem Ostatnim. Meczet jako miejsce oddawania czci jest muzułmańską budowlą kultową. Jest domem modlitwy.
W sąsiedztwie meczetu elAqsa wznosi się Kopuła Skały widoczna z wielu miejsc Jerozolimy.

 Po przeciwnej stronie znajduje się Kopuła Łańcucha, której nazwa nawiązuje do legendy o Salomonie. Prorok rozkazał zawiesić łańcuch pomiędzy niebem a ziemią, by wyłącznie szlachetni ludzie mogli się go uczepić, by w Dniu Sądu Ostatecznego nie wpaść do piekła.
Kopuła Wniebowstąpienia upamiętnia nocną podróż Mahometa z Mekki do Jerozolimy

 oraz jego wniebowstąpienie ze świętej skały. Blask złoconej Kopuły Skały opromienia całą Jerozolimę. Od ponad tysiąca lat przychodzą pielgrzymi do tej najstarszej na świecie świątyni.

 Na skale, znajdującej się w środku świątyni, Abraham składał w ofierze swego syna Izaaka. Arabowie uważają, że ta skała wskazuje centrum świata. Na skale widać odbicie stopy

 Proroka oraz ślad ręki Archanioła Gabriela. Tradycja głosi, że przed ostatecznym odejściem

 dusze zmarłych zatrzymują się w Studni Dusz, która znajduje się w grocie pod skałą.
Najstarszą, bo z XII w., sakralną budowlą jest Kościół św. Anny. Uważa się, że w tym miejscu stał dom Anny i Joachima, rodziców Marii. W podziemiach kościoła jest krypta, która była

 miejscem narodzin Marii.
Droga Krzyżowa -I stacja znajduje się niedaleko klasztoru Biczowania, gdzie Piłat skazał

 Jezusa. II -ga jest obok pozostałości rzymskiej budowli na pamiątkę słów powiedzianych

przez Piłata do tłumów w chwili pokazania biczowanego Jezusa. Starożytne płyty chodnikowe przypominają o cierpieniu Jezusa.
III - przy kapliczce Katolickiego Patriarchatu Ormiańskiego upamiętnia pierwszy upadek Jezusa. IV- przy kapliczce ufundowanej przez Polaków, przypomina spotkanie Jezusa z Matką. V-podjęcie krzyża przez Szymona Cynerejczyka. Stacja znajduje się przy jednym z domów. VI- to spotkanie Jezusa z Weroniką. Mieści się przy greckokatolickim zakonie Sióstr Mniejszych.

Tu znajduje się grób świętej Weroniki. Chusta, którą Weronika wycierała twarz Jezusowi.
VII - stacja przypomina drugi upadek Jezusa. Wyznacza ją filar na skrzyżowaniu

 Via Dolorosa z uliczką handlową. VIII - to spotkanie Jezusa z pobożnymi niewiastami.

Mały krzyż na ścianie greckiego kościoła prawosławnego upamiętnia to zdarzenie.
IX- trzeci upadek Jezusa. Przypomina o nim kolumna przy wejściu do klasztoru koptyjskiego.

 Pięć ostatnich stacji umieszczono we wnętrzu Bazyliki Grobu Pańskiego.Bazylika Grobu Pańskiego, kryje ona dwa najcenniejsze dla każdego chrześcijanina miejsca: skałę Golgoty, na której stał Chrystusowy krzyż, i miejsce, w którym Jego Ciało zostało złożone do ziemi. Miejsce śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
Przy wejściu do bazyliki jest kamień namaszczenia, miejsce, w którym położono Jezusa

 po zdjęciu z krzyża, żeby je namaścić wonnościami. Grób Pański mieści się pod główną częścią kościoła.
Menora jest sześcioramiennym kandelabrem i od ponad 3000 lat symbolem Judaizmu.

 Ten ozdobny Świecznik był używany przez Żydów Przybytku i Świątyni Jerozolimskiej.

Menora jest jednym z najstarszych symboli narodu żydowskiego. Według tradycji

 symbolizuje on krzew gorejący, który zobaczył Mojżesz na górze Horeb. Ta, którą oglądaliśmy

 była złota, czeka na umiejscowienie jej w nowobudowanej świątyni ważyła 60 kg.
Góra Tabor, z której roztacza się zachwycająca panorama wielobarwnych pól uprawnych,

 miało miejsce przemienienie Jezusa. Trzej apostołowie ujrzeli tu swego mistrza

 rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem. Wydarzenie to upamiętniają dwa duże kościoły na szczycie góry, jeden franciszkański, drugi grecki.
Na Górze Tabor znajduje się Bazylika Przemienienia Pańskiego. Zbudowana w latach 1919-1924. Dwie wieże po bokach łączą z kościołem dwie kaplice, poświęcone Mojżeszowi i Eliaszowi.
Nazaret, gdzie Archanioł Gabriel zwiastował Marii Pannie poczęcie Jezusa. W tej małej,

 spokojnej wiosce Nazaret Jezus spędził dzieciństwo w poszanowaniu tradycji żydowskiej. Współcześnie miasto to zamieszkują Arabowie. W dawnej wiosce wybudowano sanktuaria,

wśród których króluje Bazylika Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jej kopuła

w kształcie stożka wygląda jak kielich lilii sięgający nieba. Prezbiterium zostało zbudowane na absydzie kościoła bizantyjskiego, z którego mozaiki przetrwały do dzisiaj. Tu znajduje się grota, która była przybudówką domu Najświętszej Marii Panny. Nowoczesna bazylika stanęła w miejsce kościoła z XVIII wieku, w którym pokazywano grotę. W grocie tej „według tradycji” –

jak mówiono, miało miejsce Zwiastowanie. Kościół XVIII-wieczny, stosunkowo niewielki, z powodów politycznych wybudowany naprędce i niegodny tak ważnego wydarzenia zbawczego, postanowiono zburzyć i wybudować aktualną bazylikę.
Ściana Płaczu . Przy lewym odcinku muru modlą się, przy prawym kobiety. Każdego dnia wokół pulpitów i krzeseł czytane są fragmenty Tory. Ściana zachodnia jest fragmentem odcinka murów, które otaczały Świątynię Salomona. Po zniszczeniu świątyni przez Nabuchodonozora, Żydzi spotykali się tutaj, by opłakiwać zburzenie Świątyni. Ortodoksyjni Żydzi, przy wytartej od ludzkich rąk ścianie, rytmicznym, płaczliwym szeptem wypowiadają słowa modlitwy.

 Niektórzy z nich modlą się, chodząc wzdłuż ściany z Torą w ręku
Nasza grupa także z karteczkami, na których wypisaliśmy prośby modliła się przy ścianie.
Karteczki te wciska się między cegły, raz w miesiącu są zbierane i palone tu na placu
a prośby z dymem trafiają do nieba.
We współczesnych czasach, w Święto Szawuot często odbywają się uroczystości barmicwy,

czyli przyjęcia 13-letnich chłopców do grona wiernych w synagodze. My widzieliśmy

 jak obchodzą i goszczą się przy Ścianie Płaczu
Kana Galilejska obecnie Kefar-Kana, miejscowość w Galilei, leżąca niedaleko Nazaretu.
W tym arabskim miasteczku Jezus dokonał pierwszego cudu przemieniając na

 weselu wodę w wino. Tutaj też uzdrowił syna urzędnika królewskiego. Z Kany pochodził apostoł Natanael (Bartłomiej). Wyruszyliśmy do Kany Galilejskiej. W przypowieści o weselu w Kanie dowiadujemy się o cudzie przemienienia wody w wino, więc wielu w tutejszym sklepiku, prowadzonym przez chrześcijan, zakupiło trochę butelek z winem.
Miejsce cudu to Tabgha.
Tu w Kościele Rozmnażania Chleba i Ryb zwierzęce i roślinne motywy na mozaikach

 nawiązują do epizodu w Ewangelii. Kamień przed głównym ołtarzem zaznacza miejsce,

gdzie Pan Jezus położył ryby i chleb.
Na bazaltowej skale nad brzegiem jeziora franciszkanie wybudowali
Kościół Prymatu Piotra. W środku kościoła zostawiono ogromny kamień znany

 jako Mensa Christi. Na tym kamieniu Chrystus powiedział do Piotra: „Paś owce moje,

paś baranki moje”, powierzając mu zwierzchnictwo nad Kościołem. Pięknie prezentująca

 się na tle Jeziora Galilejskiego statua przedstawiająca Jezusa i św. Piotra stanowiła

 uzupełnienie tego, co w Tabgha ujrzeliśmy. Miejscowość ta zawdzięcza nazwę siedmiu

 źródłom, przy jednym z nich chory na trąd Hiob odzyskał zdrowie.
Kafarnaum, tu z tętniącego życiem miasta zostały jedynie zgliszcza — mury synagogi,

 fragmenty starożytnego młyna, złamany filar z koryncką głowicą i rzymski kamień milowy.

 W Kafarnaum Jezus wskrzesił córkę Jaira, uzdrowił sługę setnika i wypędził

nieczystego ducha z człowieka spotkanego w synagodze. Mimo tych cudów mieszkańcy

Kafarnaum nie nawrócili się. Jezus przepowiedział unicestwienie tego miejsca.

 Pozostały tylko kawałki murów kościoła bizantyjskiego, które uważane są za dom

Szymona Piotra.
Jezioro Genezaret – cudowny połów rybCudowny połów ryb Cudowny połów ryb
Nad brzegami Genezaret leży Kafarnaum, Tabgha oraz Tyberiada. Jezus wielokrotnie

 przepływał łodzią przez to jezioro. Kroczył po jego wodach do uczniów, uciszył jego

 wzburzone fale. Korzystając z łodzi nauczał tłumy, które zbierały się nad brzegami jeziora.

Tu Jezus polecił Szymonowi Piotrowi wypłynąć na głębię i zarzucić sieci.

 Choć wcześniej przez całą noc rybacy nic nie złowili, teraz ich sieci stały się tak ciężkie od ryb,

 że zaczęły się rwać. Jezus ukazał się po Zmartwychwstaniu św. Piotrowi i przekazał

mu władzę pasterską – klucz do bram niebios. Od przylegającej do niego równiny Genezaret pochodzi nazwa Jezioro Genezaret, od krainy, w której się znajduje - Jezioro Galilejskie,

a od największego miasta wybudowanego nad jego wodami - Jezioro lub Morze Tyberiadzkie.
Płynęliśmy statkiem po jeziorze, nasz pilot wciągnął polską flagę na maszt,
odegrany został nasz hymn, płynęliśmy tak w milczeniu i zamyśleniu. Na horyzoncie,

wyraźnie widać było Wzgórza Golan.
W Tyberiadzie, mieście założonym przez Heroda Antypasa ku czci cesarza Tyberiusza,

 zaciekawiło nas wnętrze w kształcie łodzi Kościoła św. Piotra Kafarnaum, z tętniącego życiem miasta zostały jedynie zgliszcza — mury synagogi, fragmenty starożytnego młyna, złamany

 filar z koryncką głowicą i rzymski kamień milowy. W Kafarnaum Jezus wskrzesił córkę Jaira, uzdrowił sługę setnika i wypędził nieczystego ducha z człowieka spotkanego w synagodze.

Mimo tych cudów mieszkańcy Kafarnaum nie nawrócili się. Jezus przepowiedział unicestwienie

tego miejsca. Pozostały tylko kawałki murów kościoła bizantyjskiego, które uważane są za dom Szymona Piotra.
Rzeka Jordan to miejsce chrztu Jezusa, jest mała i płytka, lecz bardzo ważna dla tych

 pustynnych okolic Izraela. Jordan nie jest na ogół szerszy niż 31 metrów ani głębszy niż

około 3 metry, z tym, że zależnie od ilości opadów, mogą tu występować nawet znaczne zmiany. Rzeka ma długość 252 kilometry. W dzisiejszych czasach około 70-90% wody rzeki Jordan zużywa się do celów rolniczych. Wody rzeki Jordan są niezwykle ważnym zasobem słodkiej wody

 i z tego powodu kością niezgody pomiędzy Libanem, Syrią, Jordania, Izraelem a

Palestyńczykami.
Rzeka Jordan była ostatnim punktem naszego zwiedzania szybko jechaliśmy, aby zdążyć na

 granicę Izraelsko-Jordańską, bo po godz 18-ej jest zamknięta i znów bagaże przy nodze,

 karabiny, Jeszcze kolacja w Hotelu Rio i godz 0 jechaliśmy na lotnisko jordańskie

a o godz. 3,oo odlot do Warszawy.
Wycieczka była piękna, pełna wrażeń, a „dysk” w głowie za mały, aby to wszystko pomieścić.
Jednego jednak jestem pewna, że święta dla mnie już zawsze będą inne, zarówno

Wielkiej Nocy jak i Bożego Narodzenia, bo w pamięci mojej pozostały obrazy,

gdzie miały miejsce wydarzenia, które do tej pory czcimy i świętujemy.
Zdjęcia w Galerii Rodzinnej.