Jan syn Antoniego Galczaka i Józefy z/d Jaśkiewicz, ur. 01.12.1920r.

 

 Otmianowo gromada Boniewo pow Włocławek woj. Bydgoszcz.

  W latach 1928 - 1934 uczęszczał do szkoły podstawowej w Lubrańcu, od 1938 do września 1939 był

w Junackich Hufcach Pracy w Worochocie koło Kołomyji. W wrześniu 1939 wraz z wycofującym się wojskiem

polskim przekroczył granicę rumuńską. W Rumuni przebywał do listopada 1941r.

W grudniu 1941r. potajemnie przed Niemcami uciekł do Turcji do Istambułu. W lutym 1942r. został przewieziony

do Palestyny. W marcu 1942r. wstąpił do nowo tworzonego II-go Korpusu Wojska Polskiego na środkowym

wschodzie.   Następnie brał udział w kampanii libijskiej, walczył w Tobruku, brał udział w obronie Delty Nilu.

   Dnia 19.10.1942r. wyjechał do Iraku na koncentrację APW i dalej brał udział w kampanii włoskiej w szeregach

samodzielnego Karpackiego pułku strzelców Ułanów III Dywizji wchodzącej w skład 8 armii brytyjskiej. 19.01.1944r.

przerzut do Włoch, 05.03.1944r. walki nad rzeką Sangro, 26.04.1944r. walki pod Monte Ciasno, 18.07.1944 walki o

Ankonę, dalej walki o Bolonię zakończone 01.05.1945r. kapitulacj± wojsk niemieckich.

Z Włoch 01.08.1946r. wyjechał do Anglii, a 02.06.1947r. wrócił do Polski przypływając do Gdańska – Portu.

Z Państwowego Urzędu Repatriacyjnego punkt przyjęć Gdańsk - Port otrzymał zaświadczenie zezwalające na

\"pierwszeństwo i prawo jedno-razowego bezpłatnego przejazdu wszelkimi środkami lokomocji do

Włocławka - Lubraniec\" i zobowiązujące w ci±gu 8 dni do zameldowania się w PKU Włocławek.

W 1948r. przyjechał na ziemie odzyskane do Pyrzyc a od 1949r. zamieszkał w Łobzie przy ul. Kościelnej 15.

Cały czas pracował w PGR Kombinat Łobez pełniąc różne funkcje w księgowości do głównego księgowego

włącznie. Od 1978-1983 pełnił obowiązki Przewodniczącego Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa w

Łobzie. W 1983r. przeszedł na emeryturę, a w roku 1997 zmarł.

Należał do ZBoWiD, który zweryfikował jako uczestnika walk w szeregach Wojska Polskiego na Zachodzie.

Odznaczony w 1965r. srebrnym krzyżem zasługi, 1968r. gryfem pomorskim, 1982r. złotą odznaką PZPR,

1986 krzyżem kawalerskim orderem Polski.');