'Losy Antoniego'

 

,

'Antoni Galczak urodził się 01.06.1886r w Lubrańcu.

Był trzecim dzieckiem Wawrzyńca i Apolonii Kinasiewicz. Nie wiadomo czy wyróżniał

się czymkolwiek wśród swojego rodzeństwa. Był wysokim, przystojnym i silnym mężczyzną,

nosił modne wtedy i dodające męskiego uroku wąsiska.

Mając 28 lat przeżył koszmar wygnania i pobytu na Syberii,

Przez 9 lat razem z bratem Janem w skrajnie trudnych warunkach i głodzie spędzili tam swoje

młode lata. Żyli przeciążeni ciężką niewolniczą pracą i w wielkiej biedzie, żywili się fasolą moczoną

w wodzie a marzyli o bardzo przyziemnych sprawach- by, chociaż raz w życiu najeść się do syta.

Gdy Antoni wrócił z zesłania był już bardzo dojrzałym kawalerem (37 lat) i byłby nim został

do końca swojego życia, gdyby nie wyswatano go z wdową Franciszką Hernacką.

Mieszkała w m.Orle ok.15 km od Lubrańca. Ród Hernackich zamieszkiwał tu od 200 lat.

Byli ziemianami, posiadali wielohektarowe gospodarstwo. Bogata wdowa miała 3 synów.

 Antoni po ślubie stał się gospodarzem, ojcem i mężem, bo był zawsze dobrym i prawym

człowiekiem. Cechowała go wielka pracowitość. Do dziś jeszcze starsi wspominają,

że jak gospodarz młócił cepami to echo niosło po całej wsi.

Był również inteligentnym człowiekiem, ciekawym wiedzy i bardziej postępowym od innych,

dużo czytał, i za to go cenili  w okolicy.

Posiadał pięknego konia, który był jego wizytówką i oczkiem w głowie. Widywano G

o jak jeździł z małżonką do odległych miejscowości dumnie powożąc zaprzęgiem. Miał zawsze zapasy zboża, wspomagał w potrzebie innych gospodarzy.

Był pogodny, rodzinny i wesoły, bardzo lubił śpiewać, gdy odwiedzali Go bracia,

to dopiero było wesoło!

 

Franciszka zmarła w 1949 r. - nie doczekali się wspólnego potomstwa.

Gospodarstwo zostało podzielone pomiędzy trzech synów i męża.

Antoni zamieszkał u Józefa. Zapisał swoją część przysposobionemu synowi za opiekę.

Bardzo ciepło wspomina dziadka Antoniego syn Jego pasierba.

Po śmierci syna -pasierba, Antoniego oddano do domu opieki.

Od 1966 do śmierci (13.12.1973r) był w Domu Opieki w Kamieniu Kraj.

Był dzielnym, dobrym człowiekiem, a ponadto dumnym Galczakiem.

Nie znamy miejsca Jego pochówku.

Czy ten okres życia Antoniego miał wpływ na powstanie nazwy miejscowości Galczyce?

 

Spisał W.G.